slider-1 slider-4

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURS B, 9-11 listopada 2018 r.

13.30: Język niem/ital

         
Rok I Rok II Rok III Rok IV Rok V

PIĄTEK

14.30-15.10: Teodycea

15.15-16.00: Wst og do Pśw.

16.05-16.45: Antropologia

                przerwa

17.00-17.40: Jęz. łaciński

17.45-18.20: Metafizyka

18.25-19.00: Liturg. fundam.

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.45: Śniadanie

9.30-12.45:

Sympozjum:

„Przekaz wiary – jeszcze współcześnie możliwy?”

13.00: Obiad

14.10-14.55: Metod. teol. ćw

15.00-15.40: Meted. teol. (E)

15.45-16.25: Liturgika

przerwa

16.40-17.20: Antropologia

17.25-18.05: Historia filozofii

18.10-18.55: Metafizyka

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Hist. Kośc. ćw

10.50-11.30: Hist. Kośc. ćw

11.35-12.15: Metafizyka

12.20-13.00: Historia filozofii

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: Archchr.

15.15-16.00: Teol. fundam.

16.05-16.45: Jęz. łaciński

                przerwa

17.00-17.40: Teol. fundam.

17.45-18.20: Archchr.

18.25-19.00: Historia filozofii

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.45: Śniadanie

9.30-12.45:

Sympozjum:

„Przekaz wiary – jeszcze współcześnie możliwy?”

13.00: Obiad

14.10-14.55: Historia filozofii

15.00-15.40: Teol. fundam.

15.45-16.25: Historia filozofii

przerwa

16.40-17.20: Katechetyka

17.25-18.05: Katechetyka

18.10-18.55: Katechetyka

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Historia filozofii

10.50-11.30: Historia filozofii

11.35-12.15: Hist. Kośc. ćw

12.20-13.00: Hist. Kośc. ćw

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: NT:Pis.ap ćw

15.15-16.00: ST: KsHiM

16.05-16.45: ST: KsHiM

                przerwa

17.00-17.40: ST: KsHiM

17.45-18.20: ST: KsHiM

18.25-19.00: NT:EwSyTrJćw

19.00: Kolacja

19.15: Spotk. SEM. NAUK. (chętni)

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.45: Śniadanie

9.30-12.45:

Sympozjum:

„Przekaz wiary – jeszcze współcześnie możliwy?”

13.00: Obiad

14.10-14.55: Dyd. szczeg.

15.00-15.40: ST: KsHiM

15.45-16.25: ST: KsHiM

przerwa

16.40-17.20: ST: KsHiM

17.25-18.05: ST: KsHiM

18.10-18.55: ST: KsHiM

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: TD: OBoguJiTr

10.50-11.30: TD: OBoguJiTr

11.35-12.15: TD: Trynit.

12.20-13.00: TD: Trynit.

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: TD: Eklezj.ćw.

15.15-16.00: TD: Eklezj.ćw.

16.05-16.45: TD: Eklezj.ćw.

                przerwa

17.00-17.40: Teol. duch.kat.

17.45-18.20: TD: Sakrament.

18.25-19.00: NT:EwSyTrJćw

19.00: Kolacja

19.15: Spotk. SEM. NAUK.

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.45: Śniadanie

9.30-12.45:

Sympozjum:

„Przekaz wiary – jeszcze współcześnie możliwy?”

13.00: Obiad

14.10-14.55: TD: Sakrament.

15.00-15.40: Katech. specj.

15.45-16.25: Katech. specj.

przerwa

16.40-17.20: Technol. inf.

17.25-18.05: Technol. inf.

18.10-18.55: Technol. inf.

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Pedag.specj.

10.50-11.30: Pedag.specj.

11.35-12.15: Pedag.specj.

12.20-13.00: Pedag.specj.

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: Prawo kanon.

15.15-16.00: Prawo kanon.

16.05-16.45: Prawo kanon.

                przerwa

17.00-17.40: TD: Mariol.ćw

17.45-18.20: TD: Mariol (E)

18.25-19.00: TD: Mariol (E)

19.00: Kolacja

19.15: Spotk. SEM. NAUK.

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.45: Śniadanie

9.30-12.45:

Sympozjum:

„Przekaz wiary – jeszcze współcześnie możliwy?”

13.00: Obiad

14.10-14.55:

15.00-15.40:

15.45-16.25:

przerwa

16.40-17.20:

17.25-18.05:

18.10-18.55:

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45:

10.50-11.30:

11.35-12.15:

12.20-13.00:

13.00: Obiad

         

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURS B, 16-18 listopada 2018 r.

13.30: Język niem/ital

         
Rok I Rok II Rok III Rok IV Rok V

PIĄTEK

14.30-15.10: Teodycea

15.15-16.00: Etyka

16.05-16.45: Logika

                przerwa

17.00-17.40: Etyka

17.45-18.20: Historia filozofii

18.25-19.00: Liturgika

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Antropologia

10.05-10.50: Wst.doPśw

10.55-11.30: Jęz. grecki

przerwa

11.45-12.25: Logika

12.30-13.10: Jęz. łaciński

13.15-13.55: Etyka

14.00: Obiad

15.00-15.40: Wykł do wyb II

15.45-16.25: Wykł do wyb II

przerwa

16.40-17.20: Wykł do wyb II

17.25-18.05: Liturg. fundam.

18.10-18.55: Jęz. grecki

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Psychol. og.

10.50-11.30: Psychol. og.

11.35-12.15: Metafizyka

12.20-13.00: Historia filozofii

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: Jęz. grecki

15.15-16.00: Hist. zbawienia

16.05-16.45: Hist. zbawienia

                przerwa

17.00-17.40: Hist. zbawienia

17.45-18.20: Teoria poznania

18.25-19.00: Teol. fundam.

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Hist. zbawienia

10.05-10.50: Hist. zbawienia

10.55-11.30: Archeol.

przerwa

11.45-12.25: Jęz. łacińśki

12.30-13.10: Hist. zbawienia

13.15-13.55: Hist. zbawienia

14.00: Obiad

15.00-15.40: Wykł do wyb II

15.45-16.25: Wykł do wyb II

przerwa

16.40-17.20: Wykł do wyb II

17.25-18.05: Katechetyka

18.10-18.55: Katechetyka

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Historia filozofii

10.50-11.30: Historia filozofii

11.35-12.15: Psychol. rozw.

12.20-13.00: Psychol. rozw.

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: NT: Pis ap (ćw.)

15.15-16.00: Teol. fundam.

16.05-16.45: Met. pr. nauk.

                przerwa

17.00-17.40: Teol. pastoralna

17.45-18.20: Liturgika

18.25-19.00: NT: Pis. apost.

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: NT: EwSyTrJćw

10.05-10.50: NT: Pis. apost.

10.55-11.30: Teol. fundam.

przerwa

11.45-12.25: NT: Pis. apost.

12.30-13.10: NT: Pis. apost.

13.15-13.55: Teol. fundam.

14.00: Obiad

15.00-15.40: Wykł do wyb II

15.45-16.25: Wykł do wyb II

przerwa

16.40-17.20: Wykł do wyb II

17.25-18.05: NT: Pis. apost.

18.10-18.55: Liturgika

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: TD: Trynit.

10.50-11.30: TD: Trynit.

11.35-12.15: TD: Chryst. int.

12.20-13.00: TD: Chryst. int.

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: TD: Sakrament.

15.15-16.00: ST: KsPror

16.05-16.45: ST: KsPror

                przerwa

17.00-17.40: Teol. laikatu

17.45-18.20: Teol. laikatu

18.25-19.00: Teol. laikatu

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: NT: EwSyTrJćw

10.05-10.50: Teol. duch.kat.

10.55-11.30: Teol. duch.kat.

przerwa

11.45-12.25: Teol. duch.kat.

12.30-13.10: Teol. duch.kat.

13.15-13.55: ST: KsPror

14.00: Obiad

15.00-15.40: Wykł do wyb II

15.45-16.25: Wykł do wyb II

przerwa

16.40-17.20: Wykł do wyb II

17.25-18.05: Teol. duch.kat.

18.10-18.55: Teol. duch.kat.

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Teol. duch.kat.

10.50-11.30: Teol. duch.kat.

11.35-12.15: Teol. duch.kat.

12.20-13.00: Teol. duch.kat.

13.00: Obiad

PIĄTEK

14.30-15.10: Prawo kanon.

15.15-16.00: Prawo kanon.

16.05-16.45: Prawo kanon.

                przerwa

17.00-17.40: Teol. biblijna

17.45-18.20: Teol. biblijna

18.25-19.00: TB: Tezy

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Teol. biblijna

10.05-10.50:

10.55-11.30:

przerwa

11.45-12.25:

12.30-13.10:

13.15-13.55:

14.00: Obiad

15.00-15.40: Wykł do wyb II

15.45-16.25: Wykł do wyb II

przerwa

16.40-17.20: Wykł do wyb II

17.25-18.05:

18.10-18.55:

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45:

10.50-11.30:

11.35-12.15:

12.20-13.00:

13.00: Obiad