slider-1 slider-4

ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURS B, 22-24 września 2017 r.

13.30: Język niem/ang/ital

ROK I

PIĄTEK

14.30-15.10: Teodycea

15.15-16.00: Teodycea

16.05-16.45: Teodycea

                przerwa

17.00-17.40: Historia filozofii

17.45-18.20: Liturg. fundam.

18.25-19.00: Historia filozofii

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Historia filozofii

10.05-10.50: Logika

10.55-11.30: Pedagogika

przerwa

11.45-12.25: Pedagogika

12.30-13.10: Pedagogika

13.15-13.55: Antropologia

14.00: Obiad

15.00-15.40: Etyka

15.45-16.25: Pedagogika

przerwa

16.40-17.20: Pedagogika

17.25-18.05: Pedagogika

18.10-18.55: Liturg. fundam.

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Metafizyka

10.50-11.30: Historia filozofii

11.35-12.15: Psychol. og.

12.20-13.00: Psychol. og.

13.00: Obiad

 ROK II

PIĄTEK

14.30-15.10: Teol. moral. og.

15.15-16.00: Teol. moral. og.

16.05-16.45: Teol. moral. og.

                przerwa

17.00-17.40: Teoria poznania

17.45-18.20: Teoria poznania

18.25-19.00: Teol. fundam.

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Teol. moral. og.

10.05-10.50: Teol. moral. og.

10.55-11.30: Historia filozofii

przerwa

11.45-12.25: Teoria poznania

12.30-13.10: Teol. fundam.

13.15-13.55: Teoria poznania

14.00: Obiad

15.00-15.40: Katechetyka

15.45-16.25: Katechetyka

przerwa

16.40-17.20: Katechetyka

17.25-18.05: Katechetyka

18.10-18.55: Historia filozofii

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Psychol. rozw.

10.50-11.30: Psychol. rozw.

11.35-12.15: Historia filozofii

12.20-13.00: Historia filozofii

13.00: Obiad

 ROK III

PIĄTEK

14.30-15.10: Teol. fundam.

15.15-16.00: Teol. fundam.

16.05-16.45: Teol. pastoralna

                przerwa

17.00-17.40: Met. pr. nauk.

17.45-18.20: Teol.mor.szczeg.

18.25-19.00: Liturgika

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Dydak. katech.

10.05-10.50: Dydak. katech.

10.55-11.30: Teol.mor.szcz.

przerwa

11.45-12.25: Teol.mor.szcz.

12.30-13.10: Teol. mor.szcz.

13.15-13.55: Dydak. katech.

14.00: Obiad

15.00-15.40: Dydak. katech.

15.45-16.25: TD: OBJiTr

przerwa

16.40-17.20: TD: OBJiTr

17.25-18.05: TD: Protol.

18.10-18.55: TD: Protol.

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: TD: OBJiTr

10.50-11.30: TD: OBJiTr

11.35-12.15: TD: Protol.

12.20-13.00: Dydakt. szczeg.

13.00: Obiad

 ROK IV

PIĄTEK

14.30-15.10: TD:PniChar.

15.15-16.00: TD:PniChar.

16.05-16.45: TD:PniChar.

                przerwa

17.00-17.40: Teol. mor. szcz.

17.45-18.20: TD: Sakrament.

18.25-19.00: Teol. mor. szcz.

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: TD: Eklezjol.

10.05-10.50: TD: Eklezjol.

10.55-11.30: TD: Eklezjol.

przerwa

11.45-12.25: Ekumenizm

12.30-13.10: Ekumenizm

13.15-13.55: Teol.mor.szczeg.

14.00: Obiad

15.00-15.40: Emisja głosu

15.45-16.25: Katech. specj.

przerwa

16.40-17.20: Katech. specj.

17.25-18.05: Katech. specj.

18.10-18.55: Nau.rel.pr.oś.

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Nau.rel.pr.oś.

10.50-11.30: Katech. specj.

11.35-12.15: Katech. specj.

12.20-13.00: Emisja głosu

13.00: Obiad

 ROK V

PIĄTEK

14.30-15.10: Prawo kanon.

15.15-16.00: Prawo kanon.

16.05-16.45: Prawo kanon.

                przerwa

17.00-17.40: TEZY TF

17.45-18.20: TEZY TM

18.25-19.00:

19.00: Kolacja

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00:

10.05-10.50:

10.55-11.30:

przerwa

11.45-12.25:

12.30-13.10:

13.15-13.55:

14.00: Obiad

15.00-15.40:

15.45-16.25:

przerwa

16.40-17.20:

17.25-18.05:

18.10-18.55:

19.00: Kolacja