slider-1 slider-4

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURS B, 5-7 maja 2017 r.

(ostatnia sesja wykładów w 2016/2017)

 

13.30: Język niem/ang:

14.00: ital

ROK I

PIĄTEK

15.15-16.00: Jęz. grecki

16.05-16.30: Etyka

                przerwa

17.00-17.40: Etyka

17.45-18.20: Logika

18.25-19.00: Liturgika

19.00: Kolacja

                19.15: Akcja Katolicka

               

SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Metafizyka

10.05-10.50: Logika

10.55-11.30: Wst og do Pśw.

przerwa

11.45-12.25: Wst og do Pśw.

12.30-13.10: Etyka

13.15-13.55: Jęz. łaciński

14.00: Obiad

15.00-15.40: Psychol. og.

15.45-16.25: Psychol. og.

przerwa

16.40-17.20: Jęz. grecki

17.25-18.05: Historia filozofii

18.10-18.55: Antropologia

19.00: Kolacja

ROK II

PIĄTEK

15.15-16.00: Religiologia

16.05-16.30: Religiologia

                przerwa

17.00-17.40: Religiologia

17.45-18.20: Religiologia

18.25-19.00: Teol. fundam.

19.00: Kolacja

                19.15: Akcja Katolicka

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Jęz. łaciński

10.05-10.50: Archchr.

10.55-11.30: Teoria poznania

przerwa

11.45-12.25: Historia filozofii

12.30-13.10: Jęz. grecki

13.15-13.55: Religiologia

14.00: Obiad

15.00-15.40: Religiologia

15.45-16.25: Religiologia

przerwa

16.40-17.20: Religiologia

17.25-18.05: Psychol. rozw.

18.10-18.55: Psychol. rozw.

19.00: Kolacja

ROK III

PIĄTEK

15.15-16.00: NT: Pis.ap (ćw.)

16.05-16.30: NT: Pis.ap (ćw.)

                przerwa

17.00-17.40: Liturgika

17.45-18.20: Liturgika

18.25-19.00: NT: Pis. apost.

19.00: Kolacja

19.15: Akcja Katolicka

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: TD: Chryst. int.

10.05-10.50: TD: Chryst. int.

10.55-11.30: TD: Chryst. int.

przerwa

11.45-12.25: TD: Chryst. int.

12.30-13.10: NT: EwSiTJ(ć)

13.15-13.55: Teol. fund.(E)

14.00: Obiad

15.00-15.40: Dydakt. szczeg.

15.45-16.25: Dydakt. szczeg.

przerwa

16.40-17.20: Dydakt. szczeg.

17.25-18.05: Met. pr. nauk.

18.10-18.55: NT: Pis. apost.

19.00: Kolacja

ROK IV

PIĄTEK

15.15-16.00: Teol. duch.kat.

16.05-16.30: ST: KsPror;

                przerwa

17.00-17.40: Katech. specj.

17.45-18.20: Teol.mor.sz.(ćw)

18.25-19.00: Teol.mor.sz.(ćw)

19.00: Kolacja

19.15: Akcja Katolicka

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: ST: KsPror

10.05-10.50: ST: KsPror

10.55-11.30: Sem. naukowe

przerwa

11.45-12.25: Sem. naukowe

12.30-13.10: NT: EwSiTJ(ć)

13.15-13.55: Emisja głosu

14.00: Obiad

15.00-15.40: Sem. naukowe

15.45-16.25: Techn. infor.

przerwa

16.40-17.20: Techn. infor.

17.25-18.05: ST: KsPror.

18.10-18.55: Sem. naukowe

19.00: Kolacja