slider-1 slider-4

 

Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej

im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego

Lwów-Brzuchowice

KALENDARIUM

KURS B

2016/2017

I SEMESTR

2-4 września                                        I SESJA WYKŁADÓW

2 września                                              Koniec sesji poprawkowej - ostateczny termin

składania indeksów do kwalifikacji

na kolejny rok studiów KURSU B

16-18 września                                   II SESJA WYKŁADÓW

23-25 września                                   III SESJA WYKŁADÓW

30 września – 2 października        IV SESJA WYKŁADÓW

30 września (15.00)                           Sympozjum „Prawo kościelne a zmiana obrządku”

7-9 października                                V SESJA WYKŁADÓW

14-16 października                           VI SESJA WYKŁADÓW

21-22 października                           Uroczysta INAUGURACJA

Roku Akademickiego 2016/2017

21 paźdz. (piątek, 15.00)                     SYMPOZJUM:

„Wypłyń na głębię Kościele Lwowski”

22 paźdz. (sobota, 10.00: Msza św.)     SESJA inauguracyjna

(Dzień Patronalny IT Św. Abp. J. Bilczewskiego)

28-30 października                           VII SESJA WYKŁADÓW

4-6 listopada                                       VIII SESJA WYKŁADÓW

                                                               Ustalanie terminów egzaminacyjnej sesji zimowej

11-13 listopada                                   IX SESJA WYKŁADÓW

18-20 listopada                                   X SESJA WYKŁADÓW

20 listopada                                              Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (Uroczystość patronalna Akcji Katolickiej)

25-27 listopada                                   XI SESJA WYKŁADÓW

Zakończenie wykładów Semestru I - Zbieranie zaliczeń (początek Zimowej Sesji Egzaminacyjnej)

II SEMESTR

13-15 stycznia                                    XII SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

20-22 stycznia                                    XIII SESJA WYKŁADÓW

21 stycznia                                             Koniec sesji poprawkowej - ostateczny termin składania

indeksów do kwalifikacji na II Semestr

25 stycznia                                             VIII Rocznica erygowania IT we Lwowie (25.01.2009)

27-29 stycznia                                     XIV SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

3-5 lutego                                            XV SESJA WYKŁADÓW

10-12 lutego                                        XVI SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

17-19 lutego                                       XVII SESJA WYKŁADÓW

24-26 lutego                                        XVIII SESJA WYKŁADÓW

3-5 marca                                            XIX SESJA WYKŁADÓW

10-12 marca                                       XX SESJA WYKŁADÓW

11 marca (10.00)                               Sympozjum „Biblia Księgą wiary” (IV edycja)

24-26 marca                                       XXI SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

Ustalanie terminów egzaminacyjnej sesji letniej

31 marca – 2 kwietnia                      XXII SESJA WYKŁADÓW

1 kwietnia (10.00)                             Sympozjum katechetyczne (VI edycja)

28-30 kwietnia                                    XXIII SESJA WYKŁADÓW

29 kwietnia (10.00)                           Sympozjum: „Filozofia dla teologów” (XV edycja)

Zakończenie wykładów Semestru I - Zbieranie zaliczeń (początek Letniej Sesji Egzaminacyjnej)

Rok akademicki 2017/2018

1-3 września                                            I SESJA WYKŁADÓW

Koniec sesji poprawkowej – ostateczny termin składania indeksów do kwalif. na Rok 2017/18

20-21 października                                   Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

20 października                                       Sympozjum naukowe

21 października (sobota, 10.00)                Sesja inauguracyjna

(Dzień Patronalny IT, św. Abp. J. Bilczewskiego)