slider-1 slider-4

Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej

im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego

Lwów-Brzuchowice

KALENDARIUM

KURS B

2018/2019

I SEMESTR

14-16 września                                   I SESJA WYKŁADÓW

15 września                                          Koniec sesji poprawkowej – ostateczny termin

składania indeksów do kwalifikacji

na kolejny rok studiów KURSU B

21-23 września                                   II SESJA WYKŁADÓW

28-30 września                                   III SESJA WYKŁADÓW

28 września (piątek,15.00)                     SYMPOZJUM:

„Większa miłość Sprawiedliwych”

29 września (sobota, 10.00: Msza św.)    Uroczysta INAUGURACJA

Roku Akademickiego 2018/2019

5-7 października                               IV SESJA WYKŁADÓW

12-14 października                           V SESJA WYKŁADÓW

19-21 października                           VI SESJA WYKŁADÓW                              

(20.10, wspomnienie św. Jana Kantego)

(23.10, wspomnienie św. abp. Józefa Bilczewskiego)

26-28 października                           VII SESJA WYKŁADÓW

9-11 listopada                                    VIII SESJA WYKŁADÓW

                                                               Ustalanie terminów Zimowej Sesji Egzaminacyjnej

10 listopada                                           Sympozjum teologiczno-pastoralne

„Przekaz wiary dzisiaj – trudności i szanse”

16-18 listopada                                   IX SESJA WYKŁADÓW

23-25 listopada                                   X SESJA WYKŁADÓW

24 listopada                                          Sympozjum prawnicze

25 listopada                                             Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (Uroczystość patronalna Akcji Katolickiej)

30 listopada – 2 grudnia                 XI SESJA WYKŁADÓW

1 grudnia (9.30)                                    Egzamin EX UNIVERSA THEOLOGIA

Zakończenie wykładów Semestru I – zbieranie zaliczeń (początek Zimowej Sesji Egzaminacyjnej, do 15.12)

II SEMESTR

11-13 stycznia                                    XII SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

18-20 stycznia                                    XIII SESJA WYKŁADÓW

20 stycznia                                             Koniec sesji poprawkowej - ostateczny termin składania

indeksów do kwalifikacji na II Semestr

25-27 stycznia                                     XIV SESJA WYKŁADÓW

25 stycznia                                              X rocznica erygowania IT Archid. Lwow. (25.01.2009)

1-3 lutego                                            XV SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

8-10 lutego                                          XVI SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

15-17 lutego                                        XVII SESJA WYKŁADÓW

22-24 lutego                                        XVIII SESJA WYKŁADÓW

1-3 marca                                            XIX SESJA WYKŁADÓW

8-10 marca                                          XX SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

15-17 marca                                       XXI SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

22-24 marca                                        XXII SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

Ustalanie terminów Letniej Sesji Egzaminacyjnej

29-31 marca                                       XXIII SESJA WYKŁADÓW

30 marca                                               Sympozjum „Biblia Księgą wiary” (VI edycja)

5-7 kwietnia                                        XXIV SESJA WYKŁADÓW

12-14 kwietnia                                    XXV SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

10-12 maja                                          XXV SESJA WYKŁADÓW (dodatkowa)

11 maja                                                  Sympozjum: „Filozofia dla teologów” (XVII edycja)

Zakończenie wykładów Semestru II – zbieranie zaliczeń (początek Letniej Sesji Egzaminacyjnej, do 25.05)

Rok akademicki 2019/2020

13-15 września                                         I SESJA WYKŁADÓW

Koniec sesji poprawkowej – ostateczny termin składania indeksów do kwalifikacji na Rok 2019/2020

18-19 października                                   Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

18 października                                       Sympozjum naukowe

19 października (sobota, 10.00)                 Sesja inauguracyjna

(Dzień Patronalny IT, św. abp. Józefa Bilczewskiego)