slider-1 slider-4

 

Harmonogram pracy

Biblioteki Instytutu Teologicznego:

Poniedziałki i Wtorki (z wyjątkiem dni świątecznych)

w godz. 9.45-14.30

oraz

Piątki i Soboty (dni wykładów Kursu B)

w godz. 9.45-15.00

w sprawach związanych z pracą Biblioteki

przyjmuje

kierownik Biblioteki IT,

mgr Roman Potykiewicz (093/4323970)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Regulamin Czytelni Instytutu Teologicznego w Brzuchowicach

Postanowienia ogólne

 1. Czytelnia jest częścią Biblioteki Instytutu Teologicznego i podlega jej kierownictwu.
 2. Ze zbiorów Czytelni mogą korzystać wszyscy chętni.
 3. Wierzchnie okrycie oraz teczki, torby, plecaki, parasole… należy pozostawić w szatni (ew. we wskazanym przez dyżurnego Bibliotekarza miejscu).
 4. Na terenie Czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, korzystania z telefonów komórkowych i palenia papierosów.
 5. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne z wyjątkiem usług kopiowania.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do zachowania miejsca pracy w czystości.
 7. W Czytelni książki – encyklopedie, słowniki, leksykony itp. - ułożone są tematycznie: wiedza ogólna, biblistyka, teologia, filozofia, lingwistyka, historia prawo...

Zasady korzystania

 1. Czytelnik po przyjściu do Czytelni wpisuje się do zeszytu i podpisem zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłasza dyżurnemu Bibliotekarzowi przyniesione książki i czasopisma.
 3. Czytelnik samodzielnie, ewentualnie z pomocą dyżurnego Bibliotekarza, wyszukuje potrzebne książki i w miejsce każdej wyjętej z regału wkłada otrzymaną od niego zakładkę (w innym kolorze dla każdego Czytelnika).
 4. Czytelnik zajmuje miejsce przy stoliku. Liczba równocześnie korzystających z Czytelni ograniczona jest ilością miejsc przy stolikach.
 5. Czytelnik może korzystać z własnego laptopa w sposób niezakłócający ciszy.
 6. Z księgozbioru korzystać można wyłącznie w Czytelni – nie wolno wynosić ich poza pomieszczenie.
 7. Na czas przerwy obiadowej Czytelnicy opuszczają Czytelnię.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania księgozbioru, z którego korzysta. Za uszkodzenie książki lub jej zniszczenie zobowiązany jest wnieść stosowne odszkodowanie, którego wysokość ustala Kierownik Biblioteki.
 9. Na prośbę Czytelnika dyżurny Bibliotekarz może odpłatnie wykonać kserokopie fragmentów materiałów bibliotecznych. Kopiowanie cyfrowe przez Czytelnika dozwolone jest za zgodą dyżurnego Bibliotekarza.
 10. Na prośbę Czytelnika dyżurny Bibliotekarz może odłożyć książkę do wykorzystania przez niego w kolejnych dniach (jeżeli nie jest poszukiwana przez innego Czytelnika).
 11. Po zakończeniu pracy Czytelnik zwraca dyżurnemu Bibliotekarzowi książki, z których korzystał, zgłasza zauważone uszkodzenia i czeka na sprawdzenie.
 12. Czytelnik powinien zakończyć pracę najpóźniej 5 minut przed zamknięciem Czytelni.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Czytelnik może być pozbawiony prawa korzystania z Czytelni czasowo, a w szczególnych przypadkach – na stałe.
 2. Czytelnia dostępna jest w godzinach pracy Biblioteki.
 3. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Czytelni.
 4. Skargi i wnioski można składać na ręce Kierownika Biblioteki w formie pisemnej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.