slider-1 slider-4

16 marca 2019 r. (sobota)

7.30: Msza św. (kościół akademicki)

JE Bp Edward KAWA (przewodniczenie i homilia)

8.15: śniadanie

9.15: Referaty (aula IT)

Prof. Dr hab. Urszula SZWARC (KUL, Lublin; Przemyśl):

„Moc słowa Bożego”.

Ks. Dr hab. Roman BOGACZ, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków):

„Wiara w życiu Judyty”.

Dr inż. Anna Maria WAJDA (UPJPII, Kraków):

„Męczeńska śmierć Jana Chrzciciela (Mt 14,1-12) /studium historyczno-biblijne/”.

Ks. Dr hab. Bogdan ZBROJA, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków):

„Znaczenie wiary w Liście św. Judy”.

przerwa (10.30-11.00)

Ks. Dr hab. Stanisław WRONKA (UPJPII, Kraków):

„Współzależność miłości Boga i bliźniego w Listach św. Jana”.

Ks. Dr hab. Roman B. SIEROŃ, prof. KUL (ZWNOS, Stalowa Wola; IT, Lwów):

„Pedagogia biblijna Księgi Hioba w świetle badań interdyscyplinarnych”.

Ks. Dr Jacek KUCHARSKI (WSD Radom; IT, Lwów):

„Betania nad Jordanem – świadek działalności św. Jana Chrzciciela (J 1,28). Głos Ewangelii, tradycji i archeologii”

przerwa (12.00-12.15)

O. Dr Janusz JANOWIAK OCarm (IT, Lwów):

Analiza egzegetyczna 1 P 3,18-22”.

Ks. Mgr lic. Jan STACHURA (IT, Lwów):

„Bojaźń Boża, jako wyraz wiary w Księdze Przysłów”.

13.00: obiad