slider-1 slider-4

СТУДЕНТИ ВСІХ КУРСІВ СЕРДЕЧНО ЗАПРОШЕНІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ!!!

Sympozjum

„O przekazie wiary”

Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej

współpraca: Katedra Homiletyki KUL (Lublin)

Brzuchowice, 15 marca 2014 r.

 

15 marca (sobota):

8.00: Msza św. (kościół akademicki)

 

8.45: śniadanie

9.30: Referaty (aula IT)

Ks. dr Mirosław Stanek SDB (IT): „Rola Słowa Bożego w działalności misyjnej Kościoła”.

Ks. dr Bogdan Krempa (ZWNoS KUL, IT): „Kerygmat przedmiotem ewangelizacji”

Ks. dr Jerzy Dąbek (ZWNoS KUL; IT): „Katecheta – świadek wiary żywej”

 

11.00-11.30: przerwa (kawa, herbata)

 

Ks. dr hab. Stanisław Dyk, prof. KUL: „Homilia świadectwem o zbawczym działaniu Boga”

Ks. dr Zbigniew Kosik (IT): „Parenetyczny przekaz wiary skierowany do młodzieży”

 

11.00-11.30: przerwa (kawa, herbata)

komunikaty (10 min)

Ks. mgr lic. Michał Dąbrówka (KUL): „Homilia wprowadzaniem w misterium/misteria Chrystusa”

Ks. mgr lic. Andrzej Bezkorowajny (KUL): „Przekaz kerygmatu najkrótszą drogą do zrodzenia wiary”

 

13.30: obiad

Ogłoszenie

dla studentów V roku IT

Ostateczny termin składania wymaganych zaświadczeń z praktyk w Sekretariacie Instytutu (z wcześniejszym podpisem ks. dr. Jerzego Dąbka, potwierdzającym realizację konspektów zreazliowanych katechez) z całego okresu studiów to 31 stycznia 2013 r.

Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia studentów V roku IT do egzaminu magisterskiego w KUL w Lublinie, ze względu na wymogi tej własnie uczelni.

 

В днях 19-20 жовтня 2013 року після урочистої інавгурації академічного року в Теологічному Інституті ім. св. Йосипа Більчевського, студенти цього ж інституту з невеличкою групою паломників на чолі з о. проф. д-р габ. Юзефом Волчанським з Папського Університету ім. Йоана Павла ІІ в Кракові, та о. проф. д-р габ. Целестином Напюрковським OFM Conv. з Люблінського Католицького Університету вирушили в подорож, з метою ознайомлення із давніми римо-католицькими церквами Львівської, Тернопільської та шматочком Івано-Франківської областей.