slider-1 slider-4

 

У суботу 10 травня в приміщенні теологічного інституту ім.св.Йозефа Більчевського відбудеться педагогічний симпозіум. Запрошуємо до участі студентів, викладачів та педагогів.

СТУДЕНТИ ВСІХ КУРСІВ СЕРДЕЧНО ЗАПРОШЕНІ ВЗЯТИ УЧАСТЬ!!!

Sympozjum

„O przekazie wiary”

Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej

współpraca: Katedra Homiletyki KUL (Lublin)

Brzuchowice, 15 marca 2014 r.

 

15 marca (sobota):

8.00: Msza św. (kościół akademicki)

 

8.45: śniadanie

9.30: Referaty (aula IT)

Ks. dr Mirosław Stanek SDB (IT): „Rola Słowa Bożego w działalności misyjnej Kościoła”.

Ks. dr Bogdan Krempa (ZWNoS KUL, IT): „Kerygmat przedmiotem ewangelizacji”

Ks. dr Jerzy Dąbek (ZWNoS KUL; IT): „Katecheta – świadek wiary żywej”

 

11.00-11.30: przerwa (kawa, herbata)

 

Ks. dr hab. Stanisław Dyk, prof. KUL: „Homilia świadectwem o zbawczym działaniu Boga”

Ks. dr Zbigniew Kosik (IT): „Parenetyczny przekaz wiary skierowany do młodzieży”

 

11.00-11.30: przerwa (kawa, herbata)

komunikaty (10 min)

Ks. mgr lic. Michał Dąbrówka (KUL): „Homilia wprowadzaniem w misterium/misteria Chrystusa”

Ks. mgr lic. Andrzej Bezkorowajny (KUL): „Przekaz kerygmatu najkrótszą drogą do zrodzenia wiary”

 

13.30: obiad