slider-1 slider-4

WEZWANIE DO WYOBRAŹNI MIŁOSIERDZIA

W PRACY SOCJALNEJ

Lwów-Brzuchowice

7 listopada 2015 r. (sobota)

 

8.00: Msza św. (kaplica seminaryjna)

(przewodniczenie i homilia: Ks. Abp Mieczysław MOKRZYCKI)

8.45: śniadanie

Konferencja (aula IT):

9.30-9.50:

Ks. Prof. Dr hab. Andrzej ZWOLIŃSKI (UPJPII, Kraków)

„Miłosierdzie misją Kościoła”

9.50-10.10:

Ks. Dr hab. Norbert PIKUŁA, prof. UP (UP, Kraków)

„Osoby starsze jako dawcy i biorcy działań dobroczynnych”

10.10-10.30:

Dr hab. Małgorzata DUDA, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)

„Św. Brat Albert i jego miłosierdzie z wyobraźnią”

10.30-10.50:

Prof. Dr hab. Walentyna ŁOZOWIECKA (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

w Pułtusku; Państwowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Instytut

Kształcenia Zawodowego, Kijów)

„Turystyka religijno-pielgrzymkowa jako zintegrowany proces wychowawczy”

10.50-11.20 - przerwa

11.20-11.50:

Dr hab. Joanna M. ŁUKASIK (Akademia Ignatianum, Kraków)
„Troska o Innego w życiu codziennym nauczycielek”

11.50-12.10:

Dr Luba DERDZIAK (IT, Lwów)

„Miłosierna wyobraźnia Kościoła Grecko-Katolickiego w Galicji w okresie międzywojennym oraz współcześnie” (Милосердна уява Греко-Католицької Церкви в Галичині у міжвоєнний період і в сучасності)

12.10-12.30:

Ks. Dr Bolesław KARCZ (UPJPII, Kraków)

„Wolontariat jako współczesna realizacja miłosierdzia”

12.30-13.00: dyskusja

13.00: obiad

14.00-15.30: Warsztaty