slider-1 slider-4

Останній термін здачі надрукованих та зшитих магістерських робіт у секретаріаті
5 травня 2015 р. (до 17.00)

Оstateczny i nieprzekraczalny termin

SKŁADANIA  OPRAWIONYCH  PRAC MAGISTERSKICH w IT

do 5 maja 2015 r. (do godz. 17.00)


ks. Jacek Uliasz, dyr. IT