slider-1 slider-4

SYMPOZJUM

z cyklu (XV edycja):

„Filozofia dla teologów”

17 kwietnia 2015 r. (piątek)

 

aula Instytutu:

14.15: powitanie: ks. dr Jacek Uliasz, dyr. IT

prowadzenie: ks. dr Kazimierz Mikucki CR (IT, Lwów)

14.20-16.00:

1. Prof. Dr hab. TYBURSKI Włodzimierz (UMK Toruń):

Ekoteologia- nauka Kościoła wobec problemu ekologicznego

2. Ks. Prof. Dr hab. JANECZEK Stanisław (KUL, Lublin):

Zapomniana filozofia.

O nowożytnym arystotelizmie, czyli o drugiej scholastyce

3. Prof. Dr hab. DUDA Roman (Uniwersytet Wrocławski):

O aspektach metafizycznych matematyki

w kontekście fenomenu lwowskiej szkoły matematycznej

4. Ks. Prof. Dr hab. KROKOS Jan (UKSW, Warszawa):

Człowiek intencjonalny

przerwa 16.00-16.30

16.30-18.00:

5. Prof. Dr hab. LATAWIEC Anna (UKSW, Warszawa):

Problemy z filozofią medycyny projektor

6. Ks. Dr hab. MĄCZKA Janusz, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków):

Chrześcijańska idea stworzenia świata a jego kosmiczny początek (projektor)

7. Ks. Dr hab. ŚWIEŻYŃSKI Adam, prof. UKSW (UKSW, Warszawa):

Na czym polega cudowność zdarzenia cudownego? projektor

8. Dr MUSIAŁ Jan (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl; IT, Lwów): Aksjologiczne konsekwencje przekraczania granic literackości

kościół akademicki:

18.15: Msza św. (przewodniczenie i homilia – JE Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki)

19.00: kolacja