slider-1 slider-4

Sympozjum

 

„Naród, patriotyzm, przykazanie miłości”

8 listopada 2014 r.

(sobota; 10.35-12.10)

 

 

1. Ks. Dr Kazimierz MIKUCKI: „Patriotyzm i miłość bliźniego w ujęciu filozoficznym”.

2. Ks. Dr Mirosław STANEK: „Poszanowanie rodzimych kultur jako przejaw szacunku dla człowieka”.

3. Ks. Dr hab. Roman SIEROŃ, prof. KUL: „Miłość bliźniego czy wroga? (refleksje na bazie najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Natchnienie i prawda Pisma św.”).

4. Dr Jan MUSIAŁ: „Sarmacki ethos rycerski w literaturze staropolskiej”.

5. Ks. Dr Jerzy DĄBEK: „Pedagogia II Rzeczpospolitej a umiłowanie Ojczyzny (wskazania dla wychowania patriotycznego)”.

6. Ks. Dr Jacek ULIASZ: „Jedynie chrześcijańskie korzenie patriotyzmu (przykład życia i śmierci płk. Łukasza Cieplińskiego)”.

7. Dr Halina KRYSZTAL: „O wartości człowieka i szacunku dla niego słów kilka. Wezwania do miłości bliźniego w szarej codzienności”.