slider-1 slider-4

OGŁOSZENIE

Studenci Roku V Kursu B zobowiązani są do zaliczenia egzaminu ex universa theologiae (4 przedmioty teologiczne /teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia biblijna, teologia fundamentalna/).

Egzamin odbędzie się 29 listopada 2014 r. (sobota), o godz. 11.50, w auli Instytutu.

Lwów, 28 października 2014 r.