slider-1 slider-4

BIBLIA W KULTURZE ?WIATA (V edycja)

9 marca 2013 r. (sobota)

 

 

8.00: Msza ?w. (Kaplica akademicka)

8.45: ?niadanie

9.30: Referaty (Aula IT):

1. Ks. prof. dr hab. Tomasz JELONEK (UPJPII Krak?w): Biblia jako fenomen kultury

2. Dr Anna WAJDA (UPJPII Krak?w): Symbolika militarna w Corpus Paulinum

3. Dr hab. Zofia W?ODARCZYK (UR Krak?w): Biblijne znaczenie narz?dzi i prac rolniczych w opisie S?du Ostatecznego

4. Ks. dr Jacek KUCHARSKI (Uniw. Radom; IT Lw?w): Problematyka „cz?owieka ubogiego” w ?wietle ?r?de? biblijnych pedagogiki pastoralnej

przerwa (kawa, herbata)

 

5. Mgr El?bieta IBKOWSKA (UPJPII Krak?w): Symbolika Listu do Sardes (Ap 3, 1-6)

6. Dr Wies?aw KIC (UPJPII Krak?w): Studium biblijno-archeologiczne obrz?du pogrzebowego na Bliskim Wschodzie

7. O. dr Roman LABA OSPEE (IT Lw?w): Apologetyczny charakter biblijnej kosmogonii

8. O. dr Janusz JANOWIAK OCDS (IT Lw?w): Zazdro?? i ?arliwo?? Boga w Starym Testamencie

 

przerwa (kawa, herbata)

 

9. Ks. mgr lic. Oleg SALAMON (IT, Lw?w): Strach ?mierci i dusza ludzka, jako spragniona ziemia; strach grobu i duch Bo?y, co prowadzi po r?wnej ziemi (rozwa?ania nad Ps 143)

10. O. dr Jan ANDRZEJEWSKI OP (Kij?w): Problem chronologii Zmartwychwstania Jazusa

11. O. dr Piotr OKTABA Piotr OP (Kij?w): Po co by?a potrzebna Ko?cio?owi Ewangelia wg Marka (uwagi nt. rodzaju literackiego drugiej Ewangelii)

12. Ks. dr Grzegorz BARAN (KUL Lublin): Wielkie rozkrzewianie hellenizmu przez arcykap?ana Jazona w ?wietle 2 Mch

 

13.30: obiad