slider-1 slider-4

Sympozjum o ksi??ce

 

„SPISYWANIE S?OWEM”

z cyklu: „Areopag s?owa” (cz??? II)

Instytut Teologiczny im. ?w. abp. J. Bilczewskiego

1 marca 2013 r. (pi?tek)

Ksi??ka naucza serce dobroci i mi?o?ci,

naucza ?wi?to?ci, cierpienia i pogody b?lu

Kornel Makuszy?ski

 

 

17.00: Otwarcie (Biblioteka IT Lw?w):

1. s?owo wprowadzenia i podzi?kowanie (ks. Jacek Uliasz, dyr. IT)

2. s?owo b?ogos?awie?stwa (JE Ks. Abp Mieczys?aw Mokrzycki)

3. „Skrzydlate s?owa” (miniprzedstawienie) (studenci IT)

 

 

17.30: Referaty (Aula IT Lw?w)

1. Co ostatnio czyta?e?, a powiem ci, kim jeste? (ankieta dziennikarska, Oksana Konaniec)

2. Apologia s?owa i s?owem (ks. dr Jacek Uliasz, dyr. IT)

3. Kultura czytania i znaczenie artystycznej literatury i sztuki w kaznodziejstwie (mgr Krystyna Potykiewicz, Kierownik Biblioteki IT /Lw?w/)

4. Smaki lwowskie w korespondencji rodzinnej z zarania II Rzeczypospolitej (dr Jan Musia?, Wy?sza Szko?a Wschodnioeuropejska /Przemy?l/, IT /Lw?w/)

5. Rola biblioteki w ?rodowisku nauki i wiary (ks. mgr lic. Andrzej Jak?bczak, Dyrektor Biblioteki WSD /Sandomierz/)

6. S?owo Go?ci

 

19.00: kolacja

 

Sympozjum towarzyszy: wystawa i kiermasz