slider-1 slider-4

4 maja 2013 r. (sobota)

 

 

 

7.45: Msza ?w. (kaplica akademicka)

 

8.30: ?niadanie

 

9.15: Referaty (aula IT)

 

cz??? I (9.15-10.45):

 

1. Kreacje postaci duchownego w literaturze  polskiej

s. dr Wies?awa TOMASZEWSKA (UKSW, Warszawa)

 

2. Poznanie i wiara

ks. dr hab. Jan KROKOS, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)

 

3. Do?wiadczanie granic w relacji nauka – wiara

ks. dr hab. Janusz M?CZKA, prof. UPJPII (UPJPII, Krak?w)

 

10.45-11.15: przerwa (kawa, herbata)

 

cz??? II (11.15-13.00)

 

1. Cztery modele relacji mi?dzy wiar? i rozumem

prof. dr hab. Piotr GUTOWSKI (KUL, Lublin)

 

2. Wiara w kontek?cie post?p?w epigenetyki

ks. dr hab. Wies?aw DYK, prof. US (Uniwersytet Szczeci?ski, Szczecin)

 

3. Z?o jako konsekwencja negowania warto?ci absolutnych

dr hab. Anna LATAWIEC, prof. UKSW (UKSW, Warszawa)

 

13.30: obiad