slider-1 slider-4

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Uroczysty, chrześcijański, obchód zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad grzechem i jego skutkami. Aktualnie żyjemy w wyjątkowej sytuacji, w stanie zagrożenia epidemią – pozmieniało się nasze życie, w tym i tok zajęć w Instytucie i w Seminarium. Zmieni się także nasze świętowanie Pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Jednak i w tych okolicznościach nie chcemy zapominać tego, co najważniejsze. Dlatego tą drogą złożyć wszystkim PT Wykładowcom, Pracownikom i Studentom Instytutu Teologicznego życzenia na czas trwającego Wielkiego Postu i nadchodzącej Wielkanocy. Niech będą nimi słowa samego Jezusa:

„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28).

Życzę odczucia bliskości Boga w Trójcy Świętej Jedynego dzięki modlitwie, sakramentom świętym, ale również w tęsknocie za nimi.

Życzę bliskości człowieka w słowach i czynach.

Niech, dzięki Bożej Opatrzności, znów będzie nam dane we wspólnocie wiary i nauki, odczuwać te obie bliskości.

Niech błogosławi wszystkim Jezus Chrystus Zmartwychwstały!

ks. Jacek Uliasz

dyr. IT Arch. Lwowskiej

PS.

jednocześnie przypominam o drodze online, zalecanej tak do przekazywania materiałów dla uzupełnienia wykładu, i do odbierania zaliczeń i egzaminów.