slider-1 slider-4

nbpJCh!

zbliża się obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

to czas życzeń, które już składaliśmy sobie, i które będziemy składali,

ale przede wszystkim to czas świadectwa wiary niezależnie od okoliczności.

A ponieważ całe nasze życie, jako życie ludzi ochrzczonych,

zanurzone jest w wydarzeniu Paschy Jezusa Chrystusa,

dlatego z taką świadomością 

pragniemy kończyć rok akademicki 2019/2020 (online)

ale 

jednocześnie myśleć

aby z Bożą pomocą 

rozpocząć rok akademicki 2020/2021

(niechby już normalnie).

W imieniu ks. abp. Mieczysława Kokrzyckiego i swoim

dziękuję serdecznie wszystkim PT Wykładowcom IT Arch. Lwowskiej

za wszelki wysiłek dydaktyczny i wychowawczy 2019/2020

i zapraszam na zajęcia w nowym roku akademickim 2020/2021

(na razie Kalendarium, Plakat, a szczegóły później - proszę w miarę możliwości zachęcać młodych ludzi do studiów w IT).

Z błogosławieństwem i modlitwą