slider-1 slider-4PIĄTEK

13.15-13.55: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

14.00-14.35: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

14.40-15.15: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

15.20-16.00: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

16.05-16.45:

                przerwa

17.00-17.40: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

17.45-18.20: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

18.25-19.00: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

10.05-10.50: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

10.55-11.30: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

przerwa

11.45-12.25: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

12.30-13.10: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

13.15-13.55: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

14.00: Obiad

15.00-15.40: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

15.45-16.25: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

przerwa

16.40-17.20: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

17.25-18.05: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

18.10-18.55: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

10.50-11.30: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

11.35-12.15: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

12.20-13.00: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

13.00: ObiadPIĄTEK

13.15-13.55: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

14.00-14.35: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

14.40-15.15: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

15.20-16.00: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

16.05-16.45:

                przerwa

17.00-17.40: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

17.45-18.20: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

18.25-19.00: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

19.00: Kolacja

               

                SOBOTA

8.00: Msza św.

8.30: Śniadanie

9.15-10.00: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

10.05-10.50: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

10.55-11.30: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

przerwa

11.45-12.25: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

12.30-13.10: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

13.15-13.55: Wybrane zagadn. z teol. małż. i rodziny (w)

14.00: Obiad

15.00-15.40: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

15.45-16.25: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

przerwa

16.40-17.20: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

17.25-18.05: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

18.10-18.55: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

19.00: Kolacja

NIEDZIELA

8.15: Śniadanie

9.00: Msza św.

10.00-10.45: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

10.50-11.30: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

11.35-12.15: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

12.20-13.00: Wychowanie do życia w rodzinie (w)

13.00: Obiad