slider-1 slider-4

Sympozjum

„Życie jako locus theologicus

27 września 2019 r. (piątek)

15.00: Referaty (aula IT) – prowadzenie: ks. dr Jacek Uliasz (dyr. IT)

1. Ks. Dr Jarosław GRABOWSKI (Częstochowa; red. nacz. tygod. „Niedziela”): Prawda w teologii – między poznaniem a wyzwaniem

2. O. Mgr Roman BIELECKI OP (Poznań; red. nacz. miesięczn. „W drodze”): ‘Camino de Santiago’ jako droga doświadczenia Boga

3. Gienia SAMBORSKA (Kijów; Prezes Fundacji „O godność człowieka”):

Життя і вільний вибір в сучасному світі

16.15-16.30: przerwa

4. Ks. Prof. Dr hab. Stanisław NABYWANIEC (Uniw. Rzeszowski; IT, Lwów): Dramat rodziny czasu II wojny światowej

5. Ks. Prof. Dr hab. Andrzej ZWOLIŃSKI (UPJPII, Kraków; MWSD, Lwów):

Jana Pawła II nauka o błędzie antropologicznym

– wkład teologii do nauk społecznych

17.30 – poświęcenie nowej Czytelni IT (JE Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki)

18.00 - Msza św. (kościół akademicki)

przewodniczenie: JE Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki

homilia: Ks. Dr Jarosław Grabowski (Częstochowa)