slider-1 slider-4

Institutum Theologicum

Archidioecesis Leopoliensis Latinorum

sub titulo Sancti Iosephi Bilczewski

З А П Р О Ш Е Н Н Я

Інавгурація

Академічного року

2018/2019

 

Початок святкування ювілею 10-річчя

Теологічного Інституту Львівської Архідієцезії

28-29 вересня 2018 р.

Львів-Брюховичі

Мудрість пресвітла й нев’януща, –

легко ті її лицезрять, які люблять її,

і знаходять її ті, які її шукають.

Хто її прагне, тим вона наперед дає себе пізнати.

Хто вранці вибирається до неї,

той не буде трудитись:

сидьма її застане під дверима своїми.

(Мудр 6,12-14)

Нехай не слабне в християн жертовний дух, нехай не слабне відвага християнської спільноти, щоб ставати на захист пригноблених і переслідуваних, звертаючи велику увагу на розпізнавання знаків часу… ‘Ніхто неспроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає’ (Йн 15,13). Мученики… пішли за Добрим Пастирем аж до кінця. Їхнє свідчення не може бути для нас тільки причиною гордості: воно має радше стати запрошенням, щоби їх наслідувати, оскільки разом з хрещенням кожний християнин є покликаний до святості.

(св. Йоан Павло ІІ, Мучеництво – це сильний заклик до примирення

/Львів, 27.06.2001/)

 

Улюблена молоде! Я знаю, які прагнення переповнюють Вам серця. Ви спраглі передусім знань, прогресу. Шана Вам за те, що плекаєте ці піднесені заклики у Ваших душах. Однак не треба Вам пояснювати, що не кожен рух є прогресом...

Отже, не вірте кожному духові, але випробовуйте їх і йдіть тільки з тими, у яких прогрес рівнозначний з поняттям руху до всебічної досконалості, зі справжнім приростом інтелектуального і морального добра… Не відходьте, прошу Вас, молоді друзі, зі святині, поки і Ви не складете присягу, а саме, що нічого в житті не пожалієте Богові і Батьківщині. Якщо дотримаєте таку обітницю, до того ж, якщо її цілковито виконаєте, звершиться чудо, що зрушите світ із фундаменту і штовхнете історію народу новою колією!

(св. Йосиф Більчевський,

Промова з нагоди ювілею Львівського Університету /29.05.1912/,

в: Той самий, Listy pasterskie /odezwy,kazania i mowy okolicznościowe/ т. III, Львів-Краків 2005, с. 220-221)

Святий Архієпископе Йосифе Більчевський,

наш Покровителю!

Молись за нас!

ІНАВГУРАЦІЯ

 

29 вересня 2018 р. (субота)

10.00: Євхаристія

Очолює і слово Боже проповідує:

Архієпископ Віктор СКВОРЦ, Катовицький Митрополит

(під час Євхаристії – посвячення штандарту Теологічного Інституту)

11.00: Інавгураційна академія

- Gaudeamus igitur

- Інавгураційна доповідь:

О. Проф. Д-р габ. Антоні ДЕМБІНЬСКІ,

Ректор Люблінського Католицького Університету Йоана Павла ІІ

               - Звіт за академічний рік 2017/2018: Директор Інституту

- Імматрикуляція студентів (Курс A i Курс B)

- Подяка: представник студентів

- Виступи Гостей

- Слово: Архієпископ Мечислав МОКШИЦЬКИЙ, Митрополит Львівський

- Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa

13.00: Обід

Директор                                                                                                                               Ректор

Теологічного Інституту                                             Архідієцезіальної Вищої Духовної Семінарії

 

  

Архієпископ Мечислав Мокшицький

Митрополит Львівський

 

Симпозіум

Більша любов Праведних

(75-річчя волинської трагедії – пам’ять, правда і спасіння в Ісусі Христі)

28 вересня 2018 р. (п’ятниця)

 

 

З доповідями (15.00-18.00) виступлять:

1. О. Проф. Д-р габ. Станіслав НАБИВАНЄЦ (Жешувський Університет; Теологічний Інститут, Львів)

2. O. Мгр Ігор ПЕЛЕХАТИЙ (Люблінський Католицький Університет, Люблін)

3. О. Проф. Д-р габ. Анджей ЗВОЛІНЬСКІ (Папський Університет Йоана Павла ІІ, Краків; Теологічний Інститут, Львів)

18.00 – Євхаристія на завершення симпозіуму (академічна каплиця)

 

 

Institutum Theologicum

Archidioecesis Leopoliensis Latinorum

sub titulo Sancti Iosephi Bilczewski

Z A P R O S Z E N I E

Inauguracja

Roku Akademickiego

2018/2019

Rozpoczęcie obchodów 10-lecia

Instytutu Teologicznego Archidiecezji Lwowskiej

28-29 września 2018 r.

Lwów-Brzuchowice

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:

ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,

i ci ją znajdą, którzy jej szukają,

uprzedza bowiem tych, co jej pragną,

wpierw dając się im poznać.

Kto dla niej wstanie o świcie,

ten się nie natrudzi,

znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich

(Mdr 6,12-14)

Niechaj nie słabnie u chrześcijan duch ofiary ani niechaj nie słabnie odwaga wspólnoty chrześcijańskiej w obronie uciśnionych i prześladowanych, ze zwróceniem wielkiej uwagi na rozpoznawanie znaków czasu (...). ‘Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich’ (J 15,13). Męczennicy (...) poszli za Dobrym Pasterzem aż do końca. Ich świadectwo nie może pozostawać dla was jedynie powodem do dumy: winno raczej stać się zaproszeniem do naśladowania ich, bo wraz z chrztem każdy chrześcijanin jest powolany do świetości.

(św. Jan Paweł II, Męczeństwo mocnym wezwaniem do pojednania /Lwów, 27.06.2001/)

 

 

 

Młodzieży kochana! Wiem, jakie pragnienia rozpierają Wam serca. Łakniecie przede wszystkim wiedzy, postępu. Cześc Wam za to, że pielęgnujecie te wzniosłe hasła w duszach Waszych. Atoli nie potrzebuję tłumaczyć, że nie każdy ruch jest postępem. Język nasz przedziwnie maluje zwichnięcie wyrazu ‘postęp’ dodatkiem litery ‘d’, kładąc tym samym zbrodnię ‘podstepu’ w bliskim sąsiedztwie ‘postępu’.

Więc nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchy i tylko z tymi idźcie, u których postęp rownoważy się z pojęciem pochodu ku wszechstronnej doskonałości, z przyrostem rzeczywistym dobra umysłowego i moralnego (...) Nie odchodźcie, proszę, młodzi przyjaciele, z świątyni, zanim i Wy nie złożycie ślubowania, iż mianowicie niczego w życiu nie będziecie żałowali Bogu i Ojczyźnie. Jeżeli na tę obietnicę się zdobędziecie, co więcej, jeżeli jej w całości dochowacie, spełni się cud, że poruszycie bryłę świata z posad i pchniecie dzieje narodu nowymi torami!

(św. abp Józef Bilczewski,

Przemówienie z okazji jubileuszu Uniwersytetu Lwowskiego /29.05.1912/, w: Tenże, Listy pasterskie /odezwy,kazania i mowy okolicznościowe/ t. III, Lwów-Kraków 2005, s. 220-221)

Święty Arcybiskupie Józefie Bilczewski,

nasz Patronie!

módl się za nami!

Inauguracja

 

29 września 2018 r. (sobota)

10.00: Msza św.

Przewodniczenie i homilia:

JE Abp Wiktor SKWORC, Metropolita Katowicki

(w trakcie Mszy św. poświęcenie sztandaru Instytutu Teologicznego)

11.00: Akademia inauguracyjna

- Gaudeamus igitur…

- Wykład inauguracyjny:

JM Ks. Prof. Dr hab. Antoni DĘBIŃSKI, Rektor KUL JPII

               - Sprawozdanie za rok akademicki 2017/2018: Dyrektor Instytutu

- Immatrykulacja studentów I roku Instytutu (Kurs A i Kurs B)

- Podziękowanie: przedstawiciel nowo immatrykulowanych studentów IT

- Słowo Gości

- Słowo: JE Arcybiskup Mieczysław MOKRZYCKI, Metropolita Lwowski

- Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa…

13.00: Obiad

Dyrektor                                                                                                                                  Rektor

Instytutu Teologicznego                                   Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

 

  

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki

Metropolita Lwowski

Sympozjum

Większa miłość Sprawiedliwych”

(w 75 lat od tragedii wołyńskiej – pamięć, prawda i zbawienie w Jezusie Chrystusie)

28 września 2018 r. (piątek)

 

 

Referaty (w godz. 15.00-18.00) wygłoszą m.in.:

1. Ks. Prof. Dr hab. Stanisław NABYWANIEC (Uniwerystet Rzeszowski; IT, Lwów)

2. O. Mgr Ihor PELECHATYJ (KUL, Lublin)

3. Ks. Prof. Dr hab. Andrzej ZWOLIŃSKI (UPJPII, Kraków; IT, Lwów)

18.00 - Msza św. na zakończenie Sympozjum (kaplica akademicka)

 

Logo Instytutu

Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego

Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego

ul. Lwowska 62, 79491 Lwów-Brzuchowice

Теологічний Інститут ім. Св. Йосипа Більчевського

Львівська Архідієцезія латинського обряду

вул. Львівська 62, 79491 Львів-Брюховичі

Sekretariat IT: tel: 0038/032/2409044; +38/098/3315545; fax: 0038/032/2409006

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; www.itlviv.org.ua