slider-1 slider-4

SYMPOZJUM FILOZOFICZNE

„Filozofia dla teologów” (18 edycja)

28 kwietnia 2018 r. (sobota)

7.30: Msza św. (kościół akademicki)

(przewodniczenie: bp Marian Buczek; homilia: ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW)

8.15: śniadanie

9.15: Referaty (aula IT)

prowadzenie: ks. dr hab. Kazimierz Mikucki (IT, Lwów)

Ks. Dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW:

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię... – filozoficzne spojrzenie na biblijny obraz stworzenia świata”.

Dr Grzegorz Embros:

„Postulacja w ochronie środowiska w kontekście celów zrównoważonego rozwoju”.

Dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW:

„Cnoty i skłonności do grzechów w strukturze osobowości człowieka”.

przerwa (10.45-11.15)

Ks. Dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW:

„Czy istnieje katolicyzm słowiański? Przyczyny i skutki współczesnej decentralizacji Kościoła katolickiego”.

Dr Andrzej Waleszczyński:

„Prawa mniejszości a idea praw człowieka”.


12.15: dyskusja

13.00: obiad

Organizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rzymsko-katolickie Towarzystwo Teologiczne na Ukrainie

Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej