slider-1 slider-4

Sympozjum pedagogiczno-katechetyczne (6 edycja)

„MNIEJSZOŚCI NARODOWE

PODMIOTEM EDUKACJI RELIGIJNEJ”

14 października 2017 r. (sobota)

8.00: śniadanie

9.00 – Msza św. (kościół akademicki)

(przewodniczenie: bp Leon MAŁY, homilia: ks. dr hab. Paweł MĄKOSA, prof. KUL)

10.00: Sesja wykładów (aula IT)

przywitanie Gości: ks. dr Jacek Uliasz, dyr. IT; prowadzenie: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

Ks. Dr hab. Paweł MĄKOSA, prof. KUL:

„Wskazania eklezjalne na temat emigracji”.

Ks. Dr Jacek ULIASZ:

„Język, jako podstawowy nośnik ewangelizacji (katechezy)”.

Ks. Dr Serhij RIZNYK:

„Katecheza na Ukrainie na przykładzie Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Żółkwi”.

przerwa: 11.00-11.30

Ks. Mgr lic. Łukasz SIMIŃSKI:

„Katecheza grekokatolików ukraińskich w Polsce”.

Ks. Mgr Andrzej HANO: „Katecheza parafialna w języku polskim w Archidiecezji Lwowskiej na Ukrainie (na przykładzie środowiska Mościsk)”.

Mgr Orysya UŚKA: „Katecheza grekokatolików w Kanadzie”.

Ks. Mgr Damian BRODA: „Katecheza Polaków w Wielkiej Brytanii”.

przerwa: 12.30-12.45

Br. Mgr lic. Marek BARTOŚ :

„Przytulisko, jako dom miłosierdzia chrześcijańskiego

wg wskazówek i praktyki św. Brata Alberta”.

Ks. Dr Wojciech KANIA:

„Wyzwania katechezy młodzieży we współczesnym świecie”.

13.15-13.45: Debata

14.00: obiad

 

7-9 miejsc w DOMU Pielgrzyma

(przyjedzie s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL)