slider-1 slider-4

Inauguracja Roku Akademickiego

2016/2017

21-22 października 2016 r.

w 25-lecie reaktywowania

struktur Kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie i

20-lecie reaktywowania

Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej

Sympozjum inauguracyjne

„Wypłyń na głębię, Kościele lwowski”

21 października 2016 r. (piątek)

15.00-18.00 (aula IT):

1. Ks. Prof. Dr hab. Stanisław NABYWANIEC (Uniwersytet Rzeszowski: IT, Lwów):

„Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego – struktury, misja, ludzie”.

2. Ks. Mgr lic. Władysław GRYMSKI (Archidiecezja Lwowska)

„Archidiecezja Lwowska – odrodzenie Kościoła rzymsko-katolickiego (1991-2016)”

         16.00-16.30: przerwa (kawa, herbata)

3. JE Ks. Bp Marian BUCZEK (Diecezja Charkowsko-Zaporoska)

„Starania i zabiegi o powołanie do życia seminarium duchownego dla Archidiecezji Lwowskiej po 1991 r.”

4. Ks. Dr Oleksandr JAZŁOWIECKI (WSD, Diecezja Kamieniecko-Podolska)

            „Дипломатичні відносини між Святим Престолом та Україною”

5. O. Prof. Dr hab. Celestyn NAPIÓRKOWSKI OFMConv (KUL, Lublin; IT, Lwów)

            „W stronę jutra” (uwagi z okazji Jubileuszu 25-lecia odnowienia struktur Kościoła –rzymsko-katolickiego na Ukrainie)

18.00: Msza św. (kościół akademicki)

przewodniczenie i homilia: JE Ks. Bp Marian Buczek

22 października 2016 r. (sobota)

10.00: Msza św.

Przewodniczenie i homilia:

JE Abp Claudio GUGEROTTI, Nuncjusz Apostolski na Ukrainie

11.00: Akademia inauguracyjna

- Gaudeamus igitur…

- Wykład inauguracyjny: JE Ks. Abp Mieczysław MOKRZYCKI

               - Sprawozdanie za rok akademicki 2015/2016: Dyrektor Instytutu

- Immatrykulacja studentów I roku Instytutu (Kurs A i Kurs B)

- Podziękowanie: przedstawiciel nowo immatrykulowanych studentów IT

- Słowo: JE Abp Claudio Gugerotti, Nuncjusz Apostolski na Ukrainie

- Słowo:JE Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski

- Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa…

13.00: Obiad

Obecność OBOWIĄZKOWA wszystkich STUDENTÓW!