slider-1 slider-4

Sympozja naukowe

Instytut Teologiczny im. św. abp. J. Bilczewskiego

(Lwów-Brzuchowice)

w II semestrze roku akademickiego 2015/2016

 

ПРОГРАМА

1)

12 березня (субота, 9.30-13.00) (TІ, Брюховичі)

біблійний симпозіум з циклу „Біблія, Книга Віри” (едиція III)

(співпраця: UPJPII, Краків)

2)

9 квітня (субота, 9.30-13.00) (TІ, Брюховичі)

Катехетично-педагогічний симпозіум  „Значення катехези у вихованні” (едиція V)

(співпраця: KUL, Люблін)

3)

16 квітня (субота, 9.30-13.00) (TІ, Брюховичі)

філософський симпозіум з циклу „Філософія для богословів” (едиця XVI)

(співпраця: UKSW, Варшава)

а також

1)

7-8 квітня (четвер, п`ятниця) (львівська Курія)

симпозіум з нагоди 360 років від Обітниць Яна Казимира  у львівській Катедрі

(співпраця з KUL, Люблін)

2)

23 квітня (субота, 9.30-13.00) (TІ, Брюховичі)

Симпозіум з нагоди Року Милосердя

(співпраця з „Kolbianum”, Непокалянув)

3)

28 квітня (четвер, від 11.00) (львівська Катедра)

симпозіум з нагоди 1050 річниці Хрещення Польщі

(співпраця з Uniwersytet Rzeszowski)

 

1)

12 marca (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

sympozjum biblijne z cyklu „Biblia, Księgą Wiary” (edycja III)

(współpraca: UPJPII, Kraków)

2)

9 kwietnia (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

sympozjum katechetyczno-pedagogiczne  (edycja V)

„Znaczenie katechezy w wychowaniu ”

(współpraca: KUL, Lublin)

3)

16 kwietnia (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

sympozjum filozoficzne z cyklu „Filozofia dla teologów” (edycja XVI)

(współpraca: UKSW, Warszawa)

oraz

1)

7-8 kwietnia (czwartek, piątek) (Kuria lwowska)

sympozjum z okazji 360 lat

od Ślubów Jana Kazimierza w Katedrze lwowskiej

(współpraca z KUL, Lublin)

2)

23 kwietni (sobota, 9.30-13.00) (IT, Brzuchowice)

Sympozjum z tytułu „Roku Miłosierdzia”

(współpraca z „Kolbianum”, Niepokalanów)

3)

28 kwietnia (czwartek, od 11.00) (Katedra lwowska)

sympozjum z okazji 1050 lat Chrztu Polski

(współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim)