slider-1 slider-4

Studenci,

którzy nie uzyskali pozytywnych ocen z zaliczeń, bądź egzaminów

w wyznaczonym terminie sesji zimowej 2015/2016

zobowiązani są do uzupełnienia braków

do dnia 23 stycznia 2016 r. (sobota)

(koniec sesji poprawkowej)

Po tym terminie rozpatrywana będzie kwestia urlopu studenckiego.

Brzuchowice, 14 stycznia 2015 r.