slider-1 slider-4

nbpJCh!

zbliża się obchód Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

to czas życzeń, które już składaliśmy sobie, i które będziemy składali,

ale przede wszystkim to czas świadectwa wiary niezależnie od okoliczności.

A ponieważ całe nasze życie, jako życie ludzi ochrzczonych,

zanurzone jest w wydarzeniu Paschy Jezusa Chrystusa,

dlatego z taką świadomością